МФУ Под наем

Продукт:

МФУ Под наем

Описание:

Предимства:

  • Получавате устройство от висок клас , без инвестиция за него
  • Нямате разходи за консумативи и поддръжка на устройството 
  • Планиране на разходите за печат 

 

Примерна оферта :

  • Месечен абонамент - 39,00 лв
  • Страници включени в абонамента - 1500 стр.
  • цена на брой стр. надвишили  абонамента - 0,019 лв. 
  • Срок на договора 12  месеца

Цените са без вкючен ДДС.

 

Наличност:

Продуктът е наличен!